Aro kävi kylässä

Tutkija Timo Aro piti hyvän esityksen Hämeenlinnan Maankäytön Seminaarissa 9.3. Aro on vakuuttava esiintyjä ja kuten tutkijat yleensä, vakuuttunut siitä että hänen tutkimussuuntansa ja teesinsä on oikea. Aron pääteema, pehmeät vetovoimatekijät on kiehtova teema, varsinkin kun sen voi ymmärtää monella tavalla. Kuten myös Aron pääviestin siitä että lapsiperheet haluavat asumaan keskustaan, uudenlaiseen tiiviiseen keskustaan. Ydinkeskustassa asuminen on buumi mutta se ei välttämättä uhkaa ensisijaisesti haja-asutusalueiden omakotitalojen arvoa, vaan enemmänkin lähiöitä.
Aron ’’vaalipuheen’’ jälkeen paneuduttiin käytännön esimerkkeihin maankäytön osalta. Katseiden ja mielenkiinnon kohdistuminen Engelinrantaan ja asemanseutuun on ymmärrettävää, ovathan ne kaupungin käyntikortteja. Tasapainoisen kehittämisen nimissä muuta Hämeenlinnaa ei kuitenkaan pidä unohtaa.

Suosittelen lämpimästä kaikkia tutustumaan TEM:n selvitysmies Perttu Vartiaisen raporttiin Suomi tarvitsee maaseutu- ja kehittämispolitiikkaa. Tässä raportissa myös maaseutu nähdään osana elinkeinorakennetta ja kasvupotentiaalia. Vartiainen lähtee samoista lähtökohdista kuin Aro ja tarkastelee sitä millaista muuttoliike on ollut ja toteaa mm. että ’’Pääkaupunkiseudun ympärille on syntynyt aina Tampereelle, Lahteen ja Turkuun saakka ulottuva toiminnallinen aluekokonaisuus’’. Vartiainen ei kuitenkaan pysähdy tai jää pelkästään pohtimaan sitä mihin ihmiset muuttavat ja miksi,  vaan pyrkii raportissaan analysoimaan kehityksen taustoja ja sitä miten siihen vaikutetaan. Vartiaisen teesi on paikkaperustainen
aluekehittäminen. Sitä voisi kuvata kääntämällä vanha sanonta toisinpäin, mikä sopii kaikille, ei sovi yhdelle. Eli kehittämiseen ja kehittymiseen ei ole olemassa yleisreseptiä ja –ratkaisua, vaan kaikki on yksilöllistä tai siis paikkaperusteista.

Seminaarissa käsiteltiin myös joukkoliikennettä. Toivotan kovasti onnea palveluliikenteen kehittämishankkeelle ja toivon siltä avarakatseista suhtautumista kaupunki- ja maaseutuliikenteeseen ja että ei katsota vanhoja malleja vaan löydetään kokonaisvaltainen ratkaisu.

Kommentointi on suljettu.

css.php